پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

اطمينان
نویسنده : شهاب - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٤
 

هيچ وقت نبايد مطمئن بود

 

اين تنها چيزيه که من مطمئنم

 

اين جمله به نقل از فيلم ذهن زيبا می باشد......