پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

اوضاع مردان در دنيای مترقی!
نویسنده : شهاب - ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٢/٢٦
 
به ترتيب اولويت:
۱-خانمها
۲-کودکان
۳-سالمندان
۴-سگها
۵-اگه شد مردان!
تا بعد................