پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

مینیمال زنجیری . . .
نویسنده : شهاب - ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱٥
 

غرور لعنتی حقیقت را مثل ابری پوشانده . . .
فراموشی احمقانه ترین راه برای هضم تراژدی است !

کسی که برای خودش ارزش قائل نیست ، نمی تونه به ارزش دیگران هم پی ببره . . .

دیر بهتر از دیر تر
ندیدن بهتر از دیدن
سکوت بهتر از زخم
پذیرفتن بهتر از فراموشی
و زندگی بهتر از مرگ ؟