پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

 
نویسنده : شهاب - ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
 

خواستن یا نخواستن مسأله این است !