پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

 
نویسنده : شهاب - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۳٠
 

طرف ما رو گرفته !
یکی به نعل خودش می زنه و یکی به میخ من !