پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

 
نویسنده : شهاب - ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/٢٥
 

هر وقت واژه ای روی زبونا جاری میشه ، اون چیزی که تو ذهن یه آدم میاد با چیزی که تو ذهن یه نفر دیگه نقش می بنده متفاوته ؛ واژه همون واژه اس ولی . . .
این فاصله ، در مورد کلماتی مث غم ، عشق ، نفرت ، دوست داشتن و . . . خیلی اوقات به قلب ها منتقل می شه !
وقتی زبون جای چشم ها حرف بزنه ،
روز به روز ، دور و دور تر . . .
دور و دور تر . . .