پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

 
نویسنده : شهاب - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۸
 

خاطراتت را بنویس ،
نه آن گونه که در پایان تحسینت کنند ، یا برایت دلسوزی نمایند . . .
بنویس که در آخر به کشف شهودی پایان یابد ،
حقایقی برایت آشکار شود ،
پرشسهایی که تا کنون بی پاسخ می نمودند یکی یکی روشن شوند .
احساس را به کناری بگذار و گوش خود را به منطق بسپار ؛
آن چه می شنوی اگرچه عین حقیقت نیست ولی هر چه که هست بیشتر به کارت می آید !
بنویس نه از برای سوگواری که برای نجات اکنونت . . .
بنویس . . .