پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

بـ ـد و ن شـ ـر ح
نویسنده : شهاب - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٤
 

ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .

من حرفی برای گفتن ندارم !