پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

جـ ـا ء ا لـ ـحـ ـق و ز هـ ـق ا لـ ـبـ ـا طـ ـل
نویسنده : شهاب - ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۸
 

کسی که دلیلی برای مدعای خود ندارد ، تحقق خواست های خود را از طریق فریاد ، زور و تخریب پی می گیرد .

دوست دارند که من و تو فکر کنیم سرنوشت ما در دستان آن ها و یا تصمیمات کشورهای بزرگ است ، و می ترسند از رسیدن روزی که ما باور کنیم حضورمان می تواند بسیاری از تصمیم ها ، معادلات و پیش بینی های آن ها را تغییر دهد .