پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

B u t t e r f l y E f f e c t
نویسنده : شهاب - ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۳۱
 

در هنگام رانندگی چند درجه چرخاندن فرمان ، مقصد را از شمال به جنوب ، از شرق به غرب و از سپید به سیاه تغییر می دهد .

نمی دانم چرا باورش اینقدر دشوار است که تنها همان چند درجه این چنین مسیر زندگی را دگرگون می کند .

تنها همان چند درجه ، تنها همان چند کلمه ، تنها همان نگاه ، . . . مرا به بالای پرتگاه احساس برد و امروز اینجایم !

 

پ.ن 1 : فیلم اثر پروانه ای (Butterfly Effect) از آن دسته فیلم هایی است که بعد از دیدنش غرق می شوم !

 

پ.ن 2 : "نکند یک قدم اشتباه مسیر را عوض کند ، خون ها و رویاهای ما را بمیراند وسبزمان بخشکد و به زردی بیافتد . . . "

هر حرکتی بهتر از سکون است به هر حال ! و "سبز" ، روییدن است ، در هر لحظه به سوی خورشید ، چه بشکفد ، چه نه ؛ ساکن نمی ماند . . .

 

پ.ن 3 : باورش سخت است که رویا به امید بدل گشته ، من و تو به رسم دیرین رویا را بر فراز قله و دستنیافتنی می بینیم ؛ آن رویا در چند قدمی ماست ، منتظر دستی که به سویش دراز شود !