پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

آ نـ ـفـ ـا کـ ـتـ ـو س
نویسنده : شهاب - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱
 

هر چه می دوید ، سر ِ جایش ایستاده بود !

کسی که از پله برقی ِ رو به پایین ، بالا می رود ،

در پایان تحلیل خواهد رفت ،

و تیک تاک ساعت قلبش خاموش می گردد . . .