پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

بـ ـر گ
نویسنده : شهاب - ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠
 

سال هاست که از سکوت می پژمرند،
برگ هایی که رنگ آفتاب را هیچ گاه ندیده اند،
برگی که سبز نیست زرد است !
چه فرق دارد بر شاخه بخشکد ،
یا که بر زیر پای عابری که نمی بیندش؟
او سبزی اش را فریاد می زند این بار،
و آفتاب را در دست خواهد گرفت . . .