پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

فـ ـیـ ـلـ ـتـ ـر
نویسنده : شهاب - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٥
 

به زور نمی شود ، عشق را تجربه کرد
به زور نمی شود لذتی را چشید
به زور نمی توان اشتباهی را پاک کرد
به زور ِ رنگ ، ننگ پاک نمی شود
خون قرمز می ماند
و خواب هایتان را خواهد آشفت