پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

۱۸تير = کشک!
نویسنده : شهاب - ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/۱٩
 

شريعتی ؛ سيد خندان ؛ قلهک؛ هفت حوض؛ پيروزی؛ تهران نو....اين ها مکانهايی بود که من در اين دوشب اخير از اونجا ها رد شدم ولی هيچ خبری از شلوغی نبود ...........! البته خيلی هم غير منتظره نبود ....................نه؟

امروز با مادر و خواهرم بعد از مدتها رفتم بيرون ...يه مقدار خريد کرديم....بعد رفتيم پبتزا پنتری تو خيابون ويلا    .....ياد حرف های مهدی افتادم که وقتی تو خونه مريض شده بود و استراحت می کرد يادش افتاد چقدر مادرشو دوست داره

تا بعد.............