پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

دوست داشتن
نویسنده : شهاب - ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/٢٥
 

من دريافته ام که دوست داشته شدن هيچ و اما دوست داشتن همه چيز است

و بيش از اين بر اين باورم که آنچه هستی ما را پر معنی و شادمانه می سازد ؛ چيزی

جز احساسات و عاطفه ی ما نيست.........

پس آن کس نيکبخت است که بتواند عشق بورزد

                                                                                             هرمان هسه

من اين روزا بس کی به همه عشق ورزيدم قيافه ام مث مجنون شده بيد!

نوشته ی قبلی از اکبر است و بنده بی تقصيرم....لطفا بنده رو شرمنده نکنين!

تا بعد..................