پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

انگيزه؟
نویسنده : شهاب - ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢۱
 
هر چه فکر می کنم متوجه نمی شوم دقيقا انگيزه افرادی سنگ رژيم پهلوی را به سينه می زنند چيست؟
تنها عواملی که به ذهن می رسند ؛ يکی قدرت تبليغات در عصر حاضر می تواند باشد که برای
تفهيم منظورم می توانم يه مثال ساده بزنم؛ يکی از اقوام من که مغازه فروش لوازم ارتوپدی دارد می گفت وقتی مشتری ای به مغازه من مراجعه ميکند و درخواست ارائه محصولات
پاک سمن می نمايد من برای او توضيح می دهم که محصولات فلان کارخانه بسيار کيفيت بهتری دارد و در ضمن قيمتش هم کمتر است ولی بيشتر مشتريان بدليل تبليغات تلويزيونی
اين شرکت با وجود توضيح ما باز هم در خواست محصولات پاک سمن را می کند!
بايد بپذيريم هر چند که تبليغات در کشور ما نسبت به کشور های پيشرفته به شکل عقب مانده ای اجرا می شود ولی با اين حال با کمی دقت می توان به راحتی متوجه اثرات هیپنوتيزم کننده آنها حتی بر روی خود نيز شويم.
حال وقتی تبليغات پيش پا افتاده شرکت های اقتصادی به اين صورت بر روی ما اثر گذار است
چه تعجبی دارد که تبليغات حساب شده و سازمان يافته اثری پر رنگ تر نگذارند؟
دليل ديگری که شايد هم گفتنش زياد هم صحيح نباشد؛ فوران عقده های جنسی و آ زادی های پيش پا افتاده است ( مصرف مشروبات الکلی ؛ پوشيدن لباس های مختلف و آزاد بودن حجاب برای خانوم ها و ...........) که باعث می شود به راحتی بدليل کمبود شديد اين مسايل خواستار استقرار رژيم پهلوی شده باشيم.
البته بديهی است که اين فشار ها و محدوديت ها بسيار مشکل آفرين و آزار دهنده می باشد
ولی معيار مناسبی برای تعيين آينده يک کشور نيست.
برای آينده بايد اهداف بزرگتری داشت که فکر می کنم رضا پهلوی فردی بسيار کوچکتر و نا لايق تر از آن است که ظرفيت تحقق اهداف بزرگی را داشته باشد.
برای پيشبرد اهداف بزرگ بايد بزرگ و گسترده تر بينديشيم!
موافقيد؟
تا بعد.............................