پسر معمولی

گـ ـفـ ـتـ ـگـ ـو هـ ـا ی مـ ـن بـ ـا خـ ـو د م

شعر از نوع اکبری !!
نویسنده : شهاب - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۱٥
 

خنجری خواهم آورد به کف

                                  ...آنگاه ٬

خود را ٬ از بند اين چشمان هرزه ام

                                             خواهم رهاند.

بعد...رهايی خود را ٬

                        در تاريکی چشمخانه های تهی مانده ام ٬

جشن می گيرم.