ميشه رفتارشونو در جهت هدف جهت داد

وقتی ساعت دوازده شب آب رفته تو کفشت و پاهات خيس شده و تو سرما داری از بجگی ها با رفيق دوره ی دبستانت حرف می زنی ٬ با همه ی تفاوت ها می بينی که خنده ها همون خنده هاست دوستت هم همون دوست فقط کمی صدا ها خشن تر شده ...

شخصيت آدما رو نمی شه عوض کرد ولی ....

/ 11 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Mary Mehrmand

ولی...نه! هيچ چيز آدمها را نمی شود عوض کرد! فقط می شود بهشان عادت کرد. همين.

nafise

من کی جواب ندادم؟!

علی کوچیکه علی بونه گیر

همه چيزايی که عوض شده پشته همون خنده هاس که عوض نشده و اون صدايی که خشن تر شده ! يکم دقت کن ! ديدی؟

نرجس

فکر کنم هر دو تون مجرديد که شخصيت و خنده هاتون عوض نشده!!!!!

anotherone

شخصيت چيز پيچيده ايه و من ازش سر در نبيارم ! اما فکر ميکنم پايه ها يا اصولی وجود دارن که توی کودکی شکل ميگيرن و ديگه نميشه عوضشون کرد اما رويه و نما رو ميشه عوض کرد.

mandana

نه تو نميتونی عوض کنی اما روزگار خواه ناخواه اين کار رو ميکنه... نگو که قبولم نداری!!!