موقعی که می خوای یه لباس نو ، تمیز و شیک بپوشی باید مطمئن بشی که لباس زیرش حسابی تمیز باشه
اگه هم نیست باید حسابی بشوریش
و گرنه همه چیز خراب می شه
خودتم وجدان درد می گیری !
حیف اون لباس به اون خوبی نیست ؟
پس دست بجنبون تا لیاقتشو پیدا کنی !

Lebas.jpg?uniq=-r34t23

/ 30 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همای رحمت

___@@@@@@_____________ ___@@@@@@________آپیدم___ ___@@@@@@_____________ ___@@@@@@_____________ ___@@@@@@_____________ ___@@@@@@@@@@@@@@_____ ___@@@@@@@@@@@@@@_____ ______________________ ______@@@@@@@@@_______ __@@@@@_______@@@@@___ _@@@@@___بدو____@@@@@__ _@@@@@_________@@@@@__ _@@@@@_________@@@@@__ __@@@@@_______@@@@@___ ______@@@@@@@@@_______ ______________________ __@@@@___________@@@@_ ___@@@@_________@@@@__ ____@@@@__بیا___@@@@___ _____@@@@_____@@@@____ ______@@@@___@@@@_____ _______@@@@@@@@@______ ________@@@@@@@@______ ______________________ _______@@@@@@@@@______ _______@@@@@@@@@______ _______@@@@___________ _______@@@@___________ _______@@@@@@@@@______ _______@@@@@@@@@______ _______@@@@___________ _______@@@@___________ _______@@@@@@@@@______ _______@@@@@@@@@______

مهرنوش

آره منم همين وسوا س رو دارم. برای همين وقتی رويی نو می شه زيری رو هم نو می کنم.

مشت ممد

از اين عکسا می ذاری تو رو خدا حرف لباس زير نزن ديگه ما همين طوريشم هزار تا مشکل داريم مردتیکه چرا دیگه به من سر نمی زني ها!

نسيم

خبری از آپ نيست؟؟؟؟

سمانه

موقعی که می‌خوای يه پست نو و تميز و ... بنويسی بايد مطمئن باشی که....

آدونيا

سلام شهاب خان: خوبی آقايی ؟ ممنون از اين که سر ميزنی. نوشته جالب و نکته مهمی بود