بـ ـر گ

سال هاست که از سکوت می پژمرند،
برگ هایی که رنگ آفتاب را هیچ گاه ندیده اند،
برگی که سبز نیست زرد است !
چه فرق دارد بر شاخه بخشکد ،
یا که بر زیر پای عابری که نمی بیندش؟
او سبزی اش را فریاد می زند این بار،
و آفتاب را در دست خواهد گرفت . . .

/ 5 نظر / 8 بازدید
امیر

اگه خیلی به رمز نوشته بودی باید بگم رمزشو نفهیدم اگرم نه که آره گرفتم.

شهرام

سلام بعد از مزگ اینترنت چه می شود؟

anotherone

دوست ندارم به شاخه بخشکم ، ولی کم کم داره اتفاق میافته !! چه کار مهمی تو دنیا مونده که من انجام بدم ؟!! بلکه مانع خشکی شد !!

بهار

اولش خیلی دوست دارم اما اخر شعرت افتاب یک استعاره ی کلیشه ای بود؟ خوبی تو پسر؟