شـ ـعـ ـبـ ـد ه

احساساتی گنگ که نه مثبت اند و نه منفی به سراغم می آیند و فردی در سویی دیگر از جهان آن را برایم معنی می کند ،
هر بار شیفته ی بیانش می شوم ، بیان چیزی که حتی به تنهایی از درکش هم عاجزم چه برسد به جاری کردنش در قالب کلمات !
هر چه هست ترجیح می دهم بخوانم تا خوانده شوم ، « گفتگویی رخ نمی دهد بین من با خودم » ! پس باید بخوانم . . .
بخوانم که شاید این مه را از ذهنم فراری دهم و با قلم او دنیا را باز یابم ،
کتاب این روز ها تنها دوست من است ، و از میان این دوست ها کوندرا تنها فرد مورد اعتماد . . .
کسی که به من نشان می دهد بازی های بچه گانه ی ذهن سیال انسان چگونه واقعیتی دروغین را برای ما می سازد و چگونه عشق و نفرتی بی پایه می آفریند . . .
در واقع همه اش یکی است ، همه اش بازی های ذهن ماست که نهایت به ما بر می گردد . . .
عشق و نفرت از یک جنس اند . . .از جنس سوء تفاهم !
و تنها وقتی می توان دوست داشتنی یافت که ذهن بازیگوش را سر جایش نشاند !

/ 16 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پايـیـــــــــــــــــــــــــــــــزان

. . . ... . . . . . . ** * . . . . .. . . . . .*** . . * . . ***** . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .* . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .* . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ****** . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . ** . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.** . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . * . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . * . . . . . . . .******* . . .*. . . . .* . . . . . . . . .*********. . . . . * . . . . . . . . . .******* .*** *******. . . . . . .** .*******. . . . . . * . ******. . . . . . * . .***. . *. . . ..** . . . . . . .*. . . . . * . . . . .****.*. ..* . . . *******. .* * . . .*******. *. . . .*****. . * . . .**. . . .* . . .*. **.*

م

سلام.امیدوارم سالی خوش همراه با موفقیت و تندرستی داشته باشی. مرسی از لطفت...تو هم همیشه عاشق باشی و لبت خندون...دلت شاد[لبخند][گل][هورا]

Lily

شريفترين احساسات مي توانند به سهولت براي توجيه بزرگترين وحشتها به كار گرفته شوند.انساني كه قلبش سرشار از شور و شوق تعزلي است به نام مقدس عشق، دست به بيرحمانه ترين كارها مي زند.دست شستن از هرگونه اميد، تعريفي از جهنم است..." مهماني خداحافظي" ...ميلان كوندرا

Lily

سلام.جوياي احوال؟؟ سال نو مبارك[گل] ... نگفتي وبلاگ آپ كردي![هورا]

ستایش

خوب بیان کردی ولی از ذهن بازیگوش میشه جور دیگه ای هم بهره برد مراقب باش طوری سر جایش بنشونی که فرصت برای بلند شدن داشته باشه

مؤنث عاصی

سوء تفاهم ؟... یه جورایی آره!اوهوم!! ذهن بازیگوش خسته البته... ابتدای نوشته ات نمی دانم چرا منو یاد آهنگ the unforgiven2 انداخت!! سال نو هم مبارک[گل]