آرزو براي امت من اميد و رحمت است ، چون اگر آرزو نبود هيچ مادري به فرزندش شير نمي داد و هيچ باغباني درخت نمي كاشت .

پیامبر

/ 0 نظر / 3 بازدید