بـ ـد و ن شـ ـر ح

ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .
ملت ایران . . .

من حرفی برای گفتن ندارم !

/ 16 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مکتوب

ای بابا

بی نشان...

ای ملت ایران .... . . . نه انگار منم حرفی ندارم برای گفتن...! + همه درگیرن![گل]

گوستاو فلوبر

یاد یه شعری افتادم از نمی دونم کی درباره تهران که توش نوشته بود آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها آدم ها ماشین ها سلام سانسورچی ماجرای خاصی نداره فقط مرگ برش!

خانوم میم

ملت ایران!فک کنم بد نباشه بیای نوشته آخر منوهم بخونی

گوستاو فلوبر

جمهوری اسلامی تقصیر باباهامونه و بابا بزرگامون سلام

پاییـــــــــــــــــــــــزان

[راک][گل]

نیکی جومپی

کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا کودتاچیا

پویان

[تایید]